Engelli aracıyla engeller kalkıyor

Engelli vatandaşlarımız, otomobil alımında “Özel Tüketim Vergisi” olarak bilinen ÖTV’den muaftırlar. Bu vatandaşlarımıza sürücülük sınavlarını geçtiklerinde “H” sınıfı ehliyet tahsis edilir. Ancak ÖTV indirimli araç alabilmeleri için ayrıca bir sağlık kurumundan rapor alarak bayiye ibraz etmeleri gerekmektedir.

Diğer engellilik haklarından yararlanabilmek için en az % 40 engellilik şartı aranırken ÖTV muafiyetli araç alımında böyle bir mecburiyet yoktur. Mesela kişinin sadece sağ el parmakları kopuk ise yaklaşık %10 engellilik oranı olduğu halde otomatik vitesli yani özel donanımlı araç kullanması gerekeceğinden ÖTV muafiyetine tabi olacaktır.

Özürlülük oranı yüzde 90’ın altında olan engelli vatandaşların sağlık raporlarında “H sınıfı ehliyet alabilir, özel donanımlı araç kullanabilir” diye belirtilmesi; kişi sadece sol bacağından engelli ise4 de “H sınıfı ehliyet alabilir, sadece otomatik vitesli araç kullanabilir” diye belirtilmesi gerekmektedir. Eğer kişinin sağlık raporunda “özel donanımlı araç” ibaresi belirtilmişse kişi adına alınan aracı sadece o kişi kullanabilir.

Aracı birinci dereceden yakını bile olsa bir başkası kullanması kanunen suçtur. Eğer kişinin sağlık raporunda “özel donanımlı araç” ibaresi geçmiyorsa, sözgelimi “sadece otomatik vites kullanabilir” gibi bir ifade varsa aracı kişinin üçüncü dereceye kadar yakınları kullanabilir. Ancak bu kişilerin isimlerinin ruhsatta belirtilmesi şarttır.

Özürlülük oranı %90’ın üzerinde olan kişiler için ise ÖTV indirimli araç satın almak nispeten daha kolaydır. Bu kişi aracı kendi kullanmayacaksa sağlık raporunda belirtilen sakatlık oranının % 90’ın üzerinde olması yeterlidir.

ÖTV hesaplama nasıl yapılır?

Engelli vatandaşlar %45 ÖTV indiriminden yararlanırlar. Mesela 40.000.-TL tutarındaki bir araç ÖTV indirimi hesaplanarak yaklaşık 26.000.-TL tutarına gelir. Engelli vatandaşlarımızın araç alırken dikkat etmesi gereken en önemli husus, aynı araç için birden fazla bayiden fiyat alması gerektiğidir. ÖTV hesapla oranları bir bayiden başka bayiye farklılık gösterebildiğinden farklı bayilerden teklif alınarak en uygunu seçilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.