Engelli Taşıtlarında Trafik İşlemleri

engellilere-ait-tasitlar

Engellilerin engel oranlarına göre araçlarında farklı özel donanımlar yapılmaktadır veya bu şekilde üretilen özel taşıtlar bulunmaktadır. Engelliler, engel oranlarına göre ÖTV indirimi alabildikleri gibi ÖTV’den tamamen de muaf olabilmektedirler. Engellilere ait taşıtların trafik işlemleri de, aynen ÖTV’de ki gibi farklılıklar göstermektedir. Engellilere ait taşıtların trafik işlemlerinin nasıl yapıldığını ve neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız, yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

  • Özel donanımlı taşıtların tescil belgelerine konulan şerhler
  • engelli-tasit-trafik

Özellikle engelliler tarafından üretilen ve özel donanımlı engelliler için üretilen otomobil ve motosikletlerin trafik tescil işlemleri sırasında, bazı şerhler konulmaktadır. Bu maddeler;

1- Aracın sahibi tarafından kullanılması zorunlu olması,

2- Gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, vekâletname ile tasarruf hakkının devredilmesi, kiralanması, birilerine ödünç verilmesi ve araçta bulunan özel donanımın değiştirilmesi ve kaldırılmasının yasak olmasıdır.

3- Eğer araç ithal edildiyse de yukarıdaki maddeler tamamen aynı olup ayrıca da tescil belgesine” Araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunludur” maddesi eklenir.

  • Engellilik oranı % 90’ın altında olan engellilerin trafik işlemleri
  • engelli-trafik-islemleri

Engellilik oranı % 90’ın altında olan engellilerin özel donanımlı araçların ÖTV vergisinden muaf olarak ilk tescil belgelerine”  ilk tescil tarihinden itibaren 5 yıl geçmediği sürece ÖTV ödenmeden devredilmesi, satışı hibesi, vekâletname ile devredilmesi ve özel tertibatlarının kaldırılması ve değiştirilmesi yasaktır” ibaresi eklenir.

  • Özel donanımsız araçları satın alan ve bazı donanımlar ekleyenlerin trafik tescil işlemleri

Normal bir araç satın aldıktan ve ufak bazı donanımlar ekleyerek bu araçları kullanabileceğinizi belirten raporunuzun olması durumunda, “Bu aracı, araç sahibinin dışında eşi ve 2.veya 3. derece akrabalarının veya noter tarafından düzenlenmiş iş akdi ile bir sürücünün kullanması serbesttir ibaresi eklenir. Ancak engellilerin, bunu yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirmesi şarttır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir