KDV ve ÖTV Hesaplanırken Dikkate Alınması Gerekenler

KDV ve ÖTV Hesaplanırken Dikkate Alınması Gerekenler

ÖTV hesapla, KDV hesapla derken vergi oldukça karışık bir alandır. Öncelikle KDV ve ÖTV’nin tanımının yapılması konunun anlaşılması açısından daha faydalı olacaktır. KDV ve ÖTV Hesaplanırken Dikkate Alınması Gerekenler şöyledir;

KDV’nin açılımı katma değer vergisidir. Katma değer vergisi mal ve hizmet alım-satımlarında alıcıların ödediği vergidir. ÖTV ise özel tüketim vergisidir. ÖTV belli mal ve ürünlerden oransal ve kesinti olarak alınan bir vergidir. ÖTV zorunlu olmayan ve lüks grubuna giren bazı mallardan alınır.  

KDV Hesaplama 

KDV malın her aşamasında uygulanan bir vergidir. Örneğin 100 liraya bir mal satın alan firma %18 KDV ile bu ürünü 118 liraya alacaktır. Bu ürün satın alan firma tarafından müşteriye satılırken tekrar %18 KDV uygulanarak 139,24 lira olarak satılır. Malın fiyatına her aşamada KDV uygulanmaktadır. 

ÖTV Ve KDV Farkları 

2020 ÖTV hesaplama noktasında ÖTV ve KDV farkları önemlidir. ÖTV bir defaya mahsus bir vergidir. KDV üretim aşamasından tüketim aşamasına gelinceye dek birçok aşamada alınır. KDV gider olarak vergiden düşülebilirken, ÖTV vergiden düşülemez. KDV hesaplanırken vergisiz bedel ve özel tüketim vergisinin toplamı üzerinden hesaplanır. ÖTV ise vergisiz tutar üzerinden hesaplanmaktadır. ÖTV oranları değişkenlik gösterirken KDV her mal için genellikle %18 olarak uygulanmaktadır.Bazı gıda maddelerinde ve ürünlerde %1 ve %8 oranında KDV uygulanabilmektedir.

ÖTV Hangi Ürünlerde Uygulanır?   

ÖTV lüks arabalar, mücevherler, lüks mobilyalar, kürk gibi ürünlerde, insan sağlığına zararlı tütün ve alkol ürünlerinde, lüks sınıfına giren beyaz eşyalarda, çevreye zararlı petrol ve yakıt ürünlerinde uygulanır.  

ÖTV Oranları:

2020 için belirlenen ÖTV oranları otomobillerde tablodaki şekliyle uygulanmaktadır. 

Silindir Hacmi Vergisiz Satış Tutarı     ÖTV Oranı      KDV 
1600 cm³’e kadar 70 bin TL’ye kadar %45 %18 
1600 cm³’e kadar 70 – 120 bin TL arası %50 %18 
1600 cm³’e kadar 120 bin TL ve üzeri %60 %18 
1600-2000 cm³ arası       170 bin TL’ye kadar %100 %18 
1600-2000 cm³ arası      170 bin TL ve üzeri %110 %18 
2000 cm³ üzeri Tutar sınırı yok %160 %18 

2020 ÖTV hesaplama robotu ile araç alım tutarlarınızı hesaplayabilirsiniz. Otomobillerde silindir hacmi, 1600 cm3’e kadar olan vergisiz satış fiyatı 70 bin TL’ye kadar olan araçlarda %45 oranı uygulanmaktadır. Bu oran silindir hacmi büyüklüğüne göre ve vergisiz fiyattaki artışa göre kademeli olarak artmaktadır.  

Motosiklet ÖTV Oranları 

Motosiklet alımlarınızda ödeyeceğiniz tutarı hesaplamak için kullanılan Motosiklet ÖTV oranları tabloda gösterilmiştir.  

Silindir Hacmi ÖTV KDV 
250 cm³’ü geçmeyen %8 %18 
250 cm³’ü geçen %37 %18 

Otobüs, Midibüs ve Minibüs ÖTV ve KDV Hesaplama 

Otobüs, midibüs ve minibüs ÖTV ve KDV hesaplama yapılırken aşağıdaki oranlara göre hesaplama yapılmaktadır. Otobüslerde %1, midibüslerde %4, minübüslerde %9 ÖTV uygulanmaktadır.  

Araç Cinsi ÖTV Oranı KDV 
Otobüs %1 %18 
Midibüs %4 %18 
Minübüs %9 %18 
Otobüs, Midibüs ve Minibüs ÖTV ve KDV Hesaplama 

KDV ve ÖTV Hesaplanırken Dikkate Alınması Gerekenler için 2020 ÖTV hesaplama robotu ile ÖTV ve KDV tutarlarını doğru bir şekilde hesaplayarak ödeyeceğiniz tutarları belirleyebilirsiniz.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.