Kimlerden ÖTV Talep Edilmez?

Kimlerden ÖTV Talep Edilmez?

2002 Yılında yürürlüğe girmiş bulunan 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile uygulanmaya başlayan Özel Tüketim Vergisi, bu kanuna ekli listede sayılmış olan malların satışı üzerinden bir defaya mahsus alınan bir vergidir. ÖTV’ye konu olan malların listesi, uygulanacak olan ÖTV oranları, bu oranların belirleneceği uygulama kriterleri, zaman zaman yasama organı tarafından yapılan yasal düzenlemelerle güncellenerek değiştirilebilmektedir. 

Vergi Muafiyeti Nedir? 

Vergi muafiyeti, yasayla belirlenmiş olan bir vergiden, yine yasayla belirlenmiş durum ve koşullara sahip belirli bir mükellef grubunun muaf tutulması, ilgili verginin bu mükellef grubuna uygulanmamasıdır.  

ÖTV Hesaplamasından Muaf Olan Mükellefler Kimlerdir? 

Dezavantajları olduğu kabul edilen belirli vatandaş gruplarına pozitif ayrımcılık uygulayarak onları desteklemek ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla ÖTV muafiyeti şartları belirlenmiştir. Buna göre; şehit yakınları ile malul ve engelli vatandaşlar, beş yılda bir kez olmak üzere, belirli motorlu araçların ilk alımında ÖTV muafiyeti kapsamındadır. Bu muafiyet; beş yıllık sınırlama ile ve alınan aracın beş yıl boyunca satılmaması şartı ile, motor silindir hacmi 1600 cm3’ten yüksek olmayan, dört kapılı olan ve 2020 yılı için satış fiyatı 303.200 TL altında olan motorlu araçlar için geçerli olacaktır. 

Peki Kimlerden ÖTV Talep Edilmez?

Şehit olan bir kimsenin eş ve çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne ve babasından birisi, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye konu aracın alımında ÖTV muafiyetinden faydalanır. Eğer şehit olan kişinin bu yakınları ÖTV muafiyetinden faydalanmazsa veya bu yakınlarından hiçbirisi yoksa, başka hiçbir yakını için ÖTV muafiyeti söz konusu olmayacaktır. 

Malul ve engelli vatandaşların ÖTV muafiyeti konusu ise iki kısımda düzenlenmiştir. Engellilik seviyesi %90 ve üzerinde olan malul ve engelli vatandaşlar, aynı kural ve sınırlamalar dahilinde ÖTV muafiyetinden faydalanır. Bu uygulamada engelliliğin sebebi önemli değildir, bu seviyedeki malul ve engelli vatandaşların aracı kendilerinin kullanma şartı da aranmaz, kendilerinin faydalanması amacıyla yakınları da aracı kullanabilecektir. Engellilik seviyesi %40’tan yüksek, 90%’dan düşük olan malul ve engelli vatandaşlar ise, hem kendi engellilik hallerini hem de alınacak aracın engellilik hallerine uygunluğunu ilgili kuruluşlardan belgeleyerek yine ÖTV muafiyetinden faydalanabileceklerdir. 

Kimlerden ÖTV Talep Edilmez? gibi blog yazıları için anasayfada bulunan kategorilerimize göz atabilirsiniz 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.