ÖTV Hangi Ürünlerde Uygulanmaktadır?

ÖTV Hangi Ürünlerde Uygulanmaktadır?

Özel tüketim vergisi kısaltma şekli ile ÖTV; verginin düzenleyici olma özelliğinin kullanıldığı vergi türüdür. ÖTV uygulanmasının üç temel sebebi bulunmaktadır. Birincisi lüx giderlerin azaltılması, ikincisi demerit malların kullanımını azaltılması ve son olarak üçüncüsü ise negatif dışsallık oluşturan ürünlerin kullanımının azaltılması şeklinde sıralanabilir. ÖTV hangi ürünlerde uygulanmaktadır sorusuna ise bu üç başlık altında yanıt vermek açıklayıcı olacaktır. 

ÖTV hesaplama işlemi genel itibari ile vergi matrahına ulaştıktan sonra ÖTV oranın matraha uygulanması suretiyle gerçekleşmektedir. Fakat ürün özellikleri ve ürünün kullanım amacı ya da bulunduğu sınıf ÖTV vergilendirme sürecinde oldukça önem taşımaktadır. Ürün veya hizmetin verilendirme süreci değer birimine göre olabileceği gibi maktu yani sabit oran şeklinde de olabilmektedir. 

ÖTV’nin Diğer Vergi Türlerinden Farkları Nelerdir? 

Verginin asıl amacı kamu harcamaları için finansman oluşturmaktır. Fakat bazı vergi türleri arasında bulunan gelir kalemleri gelirden çok, sosyal fayda amacı gütmektedir. ÖTV de bu vergi kapsamında yer almaktadır. ÖTV hangi ürünlerde uygulanmaktadır sorusunda hareketle ÖTV’nin uygulandığı ürünler başlıca; 

  • Lüx ürün ve hizmetlerde 
  • İthal mallarda  
  • Sağlığa zararlı olan ürünlerde (Alkol ve tütün gibi) 
  • Çevreye zararlı ürünlerde ( fosil yakıtları gibi) 
  • Eğlence amaçlı tüketilen mal ve hizmetlerde  

ÖTV’nin uygulandığı ürünler bu şekilde sıralanabilir. Ürünlerin sınıflandırma işlemi ortak özellikler barındırmasından hareketle gerçekleştirilmiş ve bu doğrultuda vergi cetvelinde yerini almıştır. Detaylı ürün listesini öğrenmek için ilgili içeriğe ulaşabilirsiniz. ÖTV hesaplama işlemi ise yukarıda sıralanan ürün sınıfında yer alan mal veya hizmetler için, vergi tarifesinde bulanan oran uygulanması sonucu elde edilmektedir. Vergi hesaplama sırasında net vergi tutarlarına ulaşmak için ÖTV’den sonra varsa diğer vergiler de toplanmalı ve ödenecek net vergi tutarı elde edilmelidir. 

Sıfır Araçlarda ÖTV Nasıl Hesaplanır? 

ÖTV hangi ürünlerde uygulanmaktadır sorusuna yanıt olarak bir diğer cevap ise sıfır araçlar olarak verilmektedir. Hatta araçlarda gerçekleşen ÖTV indirimleri veya istisnaları araç satışlarına oldukça katkı sağlamakta, gereken dönemlerde ÖTV indirimine gidilmektedir. ÖTV hesaplama işleminin ardından ödenecek vergi tutarına ulaştıktan sonra, indirim sonrası oluşan vergi tutarı arasında ki farkı gelir hanesine kaydetmek mümkündür.  Araçlarda ÖTV hesaplaması genel itibari ile son döneme ait güncel oranlar ve satış fiyatı üzerinde karşılık gelen dilime uygulanarak gerçekleşmektedir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.