ÖTV Muafiyeti KDV Muafiyetini de Sağlar mı?

Engelli vatandaşlar tüm nüfus içerisinde azımsanmayacak bir paya sahip olmalarına rağmen, maalesef günlük hayata katılımları sınırlı olmak zorunda bırakıldıkları için göz önünde pek bulunamazlar. Engelliler lehine pozitif yasalar olmakla birlikte, maalesef zihinler henüz tam olarak gelişemediği için engelliler açısından günlük hayata katılım zor olmaktadır.

Yasalar gerek anayasa, gerekse de uluslar arası hukuki normlar çerçevesinde diğer bireylere karşı dezavantaja sahip olan insanları korumak ve bu dezavantajları ortadan kaldırmak için onlara avantajlı seçenekler sunmak üzere hazırlanır. Bu nedenle engelli vatandaşların iş hayatına katılmaları, sosyal hayata katılımları, kendi ekonomik bağımsızlıklarını elde etmek için iş kurmaları, hayatlarını kolaylaştıracak alet ve ekipmanlara kolay ulaşımları önemlidir ve bunlar anayasal açıdan güvence altına alınmıştır.

Ülkemizde alınan mal ve hizmetlerin tamamına yakınından KDV ve ÖTV adı altında çeşitli oranlarda vergi alınmakta ve bu da fiyatları oldukça artırmaktadır. Engelli vatandaşları desteklemek isteyen devlet kurumları da onlara aldıkları mal ve hizmetlerde vergisel avantaj sağlayarak elde etmelerini kolaylaştırmaya çalışmaktadır.

Engelli vatandaşların araç alımında ÖTV açısından iki kriter dikkate alınır. Bunlardan birincisi engelin derecesi, ikincisi de araçta engelliye özel tadilat gerekip gerekmediğidir. Engel derecesi %90 ve üzeri olan engelliler yasada belirtilen araçlar için her durumda ÖTV’den muaf tutulurken, %90 altında olan engelliler için alınacak araçta engelle uyumlu olan tadilat zorunlu tutulmaktadır.

Araç fiyatlarını etkileyen en önemli kalemlerden birisi de KDV’dir. Her ne kadar yasalarda engellilerin günlük yaşamı için özel olarak üretilmiş araç ve gereçlerin KDV’den muaf olduğu belirtilse de, engelliler için özel üretilen motorlu araçlar bu kapsamda değerlendirilmemekte ve bu araçlar KDV’den muaf tutulmamaktadır. Bu da, yasaların varlığının ve içeriğinin önemi kadar onları yorumlayan insanların da önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.