Özel Tüketim Vergisi Hangi Ülkelerde Uygulanıyor?

Özel Tüketim Vergisi Hangi Ülkelerde Uygulanıyor?

Özel Tüketim Vergisi hangi ülkelerde uygulanıyor, Türkiye için  Helsinki Zirvesi ile Avrupa Birliği aday adaylığı kabul edilince Topluluk mevzuatına uyumlaştırma çalışmalarının başlaması zorunlu  olmasıyla 1999 yılında başlamıştır.  

Bunun sonucu olarak, AB’de uygulanmakta olan vergi işleyişine uyumlu olabilmek için Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12.06.2002 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe girmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Dünyada ise ilk uygulamaları 1812 İngiltere- Amerika Savaşında ve I. Dünya savaşlarında Savaş Vergisi adı altında görülmüş ve II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında kapsamı oldukça artırılmıştır. 

AB uyum sürecine uyum kapsamında ÖTV Kanununu çıkarılmış olsa bile, AB ve Türk ÖTV’si arasında hem konu hem de oranlar açısından büyük farklar vardır. Bu farkların sebeplerinden birisi ATürkiye’de ve AB üye ülkelerinde , dolaylı vergi grubu içerisinde yer alan ÖTV’nin uygulanmaya başlama amaçlarının farklı olmasıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde ÖTV uygulaması ilk kez 1992 tarihinde ve  petrol ürünleri ve madeni yağlar, alkollü içecekler ve tütün ve tütün ürünlerini  içeren 3 temel ürün grubuna uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Daha sonra yapılan yeni bir sınıflandırmayla ÖTV kapsamına giren Sigara, sigara dışındaki tütün mamulleri, petrol ürünleri  ve madeni yağlar ve kömür, doğalgaz, elektrik gibi enerji ürünleri, bira-şarap ve bira-şarap dışında kalan alkollü içecekler olmak üzere 5 ana ürün grubu oluşturulmuştur 

Ötv hangi ülkelerde uygulanıyor?

Avrupa’da da tıpkı Türkiye’deki gibi sigara, tütün, alkollü içkiler, benzin ve mazot gibi ürünler  ÖTV‘ nin kapsamı içerisindedir, fakat Avrupa’da vergilerin toplanma biçimi farklı amaçlarla yapılmaktadır. 1990 yılında Türkiye’de  toplanan , ÖTV vergi gelirlerinin toplam vergi gelirlerine oranı Türkiye %7,3 olarak görülmektedir ve bu oranla Türkiye OECD ülkeleri ortalamasının altında ve  en alt seviyelerdedir. 2014 yılına ise, OECD ülkeleri arasındaki sürekli düşüş trendine giren ÖTV oranları ortalaması %9,6 olarak gerçekleşirken Türkiye’de ÖTV oranları tam tersi bir yönde ilerleyerek %22’ye yükselmiştir.  Görüldüğü gibi, ÖTV sadece Türkiye ve AB üye ülkelerinde değil tüm OECD üye ülkelerinde ve dünyadaki birçok farklı ülkede farklı oran ve adlar altında uygulanmaya devam etmektedir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.